facebook promyskat
twitter promyskat

Przeglądy stoczniowe promów w Europie

16/02/2017 - 08:23
Przeglądy stoczniowe promów w Europie

Promy w Europie, jak wszystkie inne środki transportowe, podlegają okresowym przeglądom technicznym i klasowym.

Częstotliwość przeglądów poszczególnych jednostek pływających zależy od wieku, posiadanych certyfikatów oraz potrzeb wewnętrznych właścicieli statków. Często taki przegląd jest okazją nie tylko do naprawy drobnych napraw czy malowania, ale też do wykonania większej przebudowy wnętrz promów lub nawet wymiany silnika czy też śrub napędowych.

Z racji ograniczonej ilości stoczni remontowych w Europie, które mogłyby dobrze jakościowo i w miarę korzystnie cenowo wykonać przegląd techniczny promów, terminy są określane często z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Armatorzy wysyłają swoje jednostki z jednego końca Europy na drugi, aby zmieścić się w rozkładzie i budżecie.

Na łamach naszego portalu będziemy informować o wyłączeniach poszczególnych jednostek i armatorów, współpracujących z PromySkat. 

 

Tallink

Prom Galaxy na połączeniu Stockholm - Turku 22.05-25.05.2017