1. Program „Polecam PromySKAT” jest skierowanych do klientów Działu Przepraw Promowych - marka „PromySKAT”, należącej do firmy SKAT Transport sp. z o.o. sp. k.
 2. Celem programu jest zaangażowanie oraz gratyfikacja aktywnych Klientów –podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (Polecający) polecających usługi PromySKAT.
 3. Każdy klient (Polecający), który aktualnie współpracuje z PromySKAT może polecić usługi PromySKAT innej firmie – podmiotowi gospodarczemu (Polecony) oraz przy skutecznym poleceniu otrzymać gratyfikację w postaci Vouchera o wartości 20 EURO za jednego Poleconego.
 4. Voucher zostanie przyznany wówczas gdy usługi PromySKAT zostaną polecone firmom, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie skorzystały z usługi rezerwacji przepraw promowych PromySKAT
 5. Za skuteczne polecenie uznaje się sytuację, gdy nowa firma (Polecony) powoła się na polecenie i zarezerwuje przeprawę promową, która następnie zostanie zrealizowana przez PromySKAT.
 6. Za zrealizowaną rezerwację przeprawy promowej uznaje się przeprawę, która faktycznie się odbyła.
 7. W przypadku zrealizowania zlecenia dla podmiotu Poleconego, Spedytor Promowy przesyła Polecającemu Voucher o unikalnym numerze identyfikującym.
 8. Numer Vouchera oraz nazwa firmy Polecającego są odnotowywane w systemie PromySKAT.
 9. Voucher nie może być przekazany innej firmie, jak również nie może być zamieniony na żadną kwotę pieniężną.
 10. Voucher posiada 6 miesięczny termin ważności, liczony od daty wystawienia.
 11. Wartość Vouchera jest odejmowana od zamówienia Polecającego w postaci oddzielnej pozycji „Rabat” i jest przeliczana według kursu NPB z dnia zrealizowanej przeprawy promowej Polecającego.
 12. Przy zamówieniu przeprawy promowej można wykorzystać tylko jeden Voucher, podając unikalny numer umiejscowiony na wspomnianym Voucherze.
 13. Nie ma ograniczenia co do ilości polecanych firm.
 14. Wszelkie wątpliwości oraz pytania związane z powyższym programem należy zgłosić pod adres: 

Twoje rezerwacje Twoje wyceny
Nr dyżurny 24/7
663 500 060