Stena Line
Stena Line
08.03.2019

Z okazji Dnia Kobiet Stena Line rusza z wyjątkową inicjatywą

W dniu Międzynarodowego Dnia Kobiet, 8 marca, Stena Line uruchamia nowy obszar poświęcony zrównoważonemu rozwojowi - równość i integracja. Jest to część większego zaangażowania firmy w tworzenie zrównoważonego środowiska pracy i ważny krok w kierunku osiągnięcia pozycji lidera w dziedzinie zrównoważonej żeglugi.

 

Stena Line angażuje się w utrzymanie i rozwój zrównoważonego środowiska pracy, wolnego od mobbingu, w którym każdy ma równe szanse, niezależnie od wieku, religii, płci, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego lub niepełnosprawności.

 

Do Stena Line zapraszamy wszystkich, niezależnie od tego, czy chcą tu pracować, podróżować z nami, czy stać się jednym z naszych partnerów biznesowych. Z dumą ogłaszam, że koncentrujemy się teraz na tej ważnej kwestii, dodając kolejny obszar zainteresowania do naszej strategii zrównoważonego rozwoju” - powiedział Ian Hampton ze Stena Line.

 

Strategia zrównoważonego rozwoju Stena Line opiera się na obszarach, które są powiązane z globalnymi celami ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju. Są też bezpośrednio związane z działalnością firmy. Równość i integracja będą piątym takim obszarem zainteresowania, uzupełniającym istniejące cztery, którymi są: czysta energia, dobre zdrowie i jakość życia, ochrona życia pod wodą i odpowiedzialna konsumpcja. Do każdego obszaru zdefiniowane są ambitne cele, a rozwój jest ściśle monitorowany, bo celem firmy jest stać się liderem w dziedzinie zrównoważonej żeglugi.

 

W kwestii równości i integracji naszym długofalowym celem jest osiągnięcie progu co najmniej 30 % kobiet-liderów do 2022 r. Mamy też „wizję zero” jeżeli chodzi o mobbing. Pracę nad tymi celami rozpoczęliśmy w zeszłym roku od dwóch nowych programów, dotyczących równych szans i przeciwdziałania nękaniu” - powiedziała Margareta Jensen Dickson ze Stena Line.

 

W 2018 r. Stena Line podpisała również apel organizacji Maritime UK „Women in Maritime Pledge” (Apel kobiet w gospodarce morskiej) do „budowania kultury zatrudnienia, która aktywnie wspiera i promuje różnorodność płci na wszystkich poziomach, w danej organizacji i w całej branży”.

 

 

PromySkat

 

 

Źródło: Stena Line


Twoje rezerwacje Twoje wyceny
Nr dyżurny 24/7
663 500 060