DFDS - mocny wzrost w wynikach finansowych w 2013 roku
photo: DFDS Seaways
03.03.2014

DFDS - mocny wzrost w wynikach finansowych w 2013 roku

Znaczny wzrost zysku z działalności operacyjnej odnotował armator DFDS - partner strategiczny PromySkat.

W 2013r. DFDS osiągnął wzrost zysku operacyjnego (EBITDA) w wysokości 11%, odnotowując zysk 1213 mln DKK przed odliczeniem pozycji specjalnych. Główną przyczyną tych pozytywnych zmian było lepsze wykorzystanie floty oraz efektywność operacyjna, która pozytywnie wpłynęła na poprawę marży operacyjnej z 9,3% w 2012 do 10,0% w 2013 roku. Zysk przed opodatkowaniem i uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 36% do poziomu 367 mln DKK. Postęp został osiągnięty poprzez dokładniejszą analizę potrzeb klientów oraz usprawnianie serwisów połączeń i usług w wielu rejonach rynku transportowego.

„Przede wszystkim mamy duży wzrost na połączeniach w regionie Morza Północnego, ale niestety odnotowaliśmy spadek aktywności na połączeniach w kierunku Rosji na Morzu Bałtyckim. Poprawiliśmy również wynik na kanale La Manche, ale ten region nadal stanowi dla nas duże wyzwanie” - powiedział  prezes DFDS Niels Smedegaard. "Po skoncentrowaniu swoich wysiłków w roku 2013 udało nam się wygenerować dodatkowo 300 mln DKK kapitału obrotowego. Przyczyniło się to do zwiększenia przepływu środków pieniężnych z działalności operacyjnej do 1,5 mld DKK".

„DFDS ma stabilną kondycję finansową i strategiczną. Mimo to odczuwamy presje ze strony konkurencji oraz obserwujemy słaby wzrost na rynku usług promowych. W 2014 roku będziemy nadal pracować na tworzeniem synergii poprzez stałe rozszerzanie naszej sieci połączeń oraz zwiększenie efektywności. Skupimy się również na poprawieniu wyników oraz usprawnieniu procedur w miejscach, które tego wymagają. Oczekujemy, że w nowym roku nasze przychody wzrosną o 6%, z czego 2% będzie efektem naszych działań handlowych z 2013 roku. Na wynik roku 2014 na pewno negatywnie wpłynie sytuacja na kanale La Manche, niezależnie od decyzji brytyjskich organów ochrony konkurencji, która jest oczekiwana w maju tego roku" -  dodał Niels Smedegaard.

 

  • Zysk operacyjny wzrósł o 11% w 2013 r. do 1,2 mld DKK
  • Zysk brutto wzrósł o 36% do 367 mln DKK
  • Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej wzrósł o 64% do 1,5 mld DKK
  • Dystrybucja 386 mln DKK przez dywidendy oraz wykup akcji własnych
  • W 2014 r. oczekuje się zysku operacyjnego w wysokości 1,25-1,40 mld DKK

 

PromySkat

 

źródło: DFDS Seawyas


Twoje rezerwacje Twoje wyceny
Nr dyżurny 24/7
663 500 060